نقشه

نقشه های قدرتمند گوگل، دارای صدها استایل و تنظیمات.

سبک سفارشی

سبک سفارشی + نشانگر

نمای ماهواره ای + نشانگر سفارشی + انیمیشن

استایل نقشه گوگل